Torka och vattenbrist

Uttorkad sjöbotten
Foto: Magnus Sannebro
Torka uppstår efter en längre period utan nederbörd, oftast under sommaren då avdunstningen är som störst. Påverkan sker på markfuktighet och grundvattennivåer, liksom vattennivån i sjöar och flöden i vattendrag.

Sett i ett internationellt perspektiv är extrem torka ovanligt i Sverige. Under torrår kan dock vattenbrist medföra stora problem lokalt och regionalt i landet. Det är framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand som drabbas.

Torka och brist på vatten ger effekter inom många områden såsom jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vattenbehov. Risken för skogsbränder ökar också kraftigt vid långvarig torka, vilket sommaren 2018 ugör ett exempel på.

När det regnar mindre än normalt fylls inte markvatten, sjöar eller vattendrag på som det brukar. Om det är växtsäsong kommer växterna suga åt sig det vatten som finns i marken och inget rinner vidare ned till grundvattnet. Ibland regnar det inte alls eller väldigt lite under en lång tid. Detta kallas torrperiod.

Under torrperioder minskar avrinningen, vattenflödet från ett område i naturen. När avrinningen är låg fylls inte sjöar och vattendrag på utan vattenståndet sjunker. Mindre vattendrag kan torrläggas helt vid långvarig torka. I Stockholms stad är till exempel Igelbäcken känslig för torrperioder, och vid behov tillsätts dricksvatten för att upprätthålla ett minimiflöde.

I Stockholm inträffar oftast årets längsta torrperiod under våren (mars-maj), baserat på data sedan 1961. Den genomsnittliga längden för årsmax var 17 dygn. Det är ovanligt med torrperioder över 25 dygn, och endast två år (1969 och 1974) var den längsta torrperioden över 30 dygn, se indikator nedan.

Indikatorer

Torra dygn

IndikatorTEMA.1.3.6.2 Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden

Torrperiod

IndikatorTEMA.1.3.6.1 Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden

Högsommardagar

IndikatorTEMA.1.3.6.3 Antal högsommardagar vid Observatorielunden

Värmebölja

IndikatorTEMA.1.3.6.6 Årets längsta värmebölja vid Observatorielunden, antal dygn

Soltimmar

IndikatorTEMA.1.3.6.4 Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden

Solinstrålning

IndikatorTEMA.1.3.6.5 Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Tema TEMA.1.3.6
Senast uppdaterad: 2020-09-18
Kontakt

Nyheter

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.

Fakta

Dokument

Länkar