Kolmonoxid

bil och snö
Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal. Halterna av kolmonoxid har minskat kraftigt sedan 1990.

Utsläppen av kolmonoxid i staden kommer nästan helt och hållet från vägtrafiken. Fordonens utsläpp är störst under kalla perioder beroende på större effekt av kallstarter. Renare fordon har kraftigt begränsat utsläppen från vägtrafiken.

Exponering för kolmonoxid kan ge upphov till försämrad syreupptagningsförmåga och ökade besvär för personer med kärlkramp.

Miljökvalitetsnormer för kolmonoxid till skydd för människors hälsa finns sedan 2003.

Indikatorer

Tema TEMA.2.3
Senast uppdaterad: 2019-01-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema