Kolmonoxid - årsmedelvärde

Halten kolmonoxid - årsmedelvärde.
Färgruta Hornsgatan, gatunivå
Färgruta Sveavägen, gatunivå
Färgruta Innerstaden, taknivå
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Effektivare avgasrening för fordonsparken har kraftigt begränsat utsläppen och
årsmedelvärdena i gatunivå har minskat med ca 90 % sedan år 1990.
Indikator TEMA.2.3.2
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen