Kolmonoxid - årsmedelvärde

Halten kolmonoxid - årsmedelvärde.
Mätstation Senaste värdet Datum
Hornsgatan, gatunivå 0,3 2016
Sveavägen, gatunivå 0,3 2016
Innerstaden, taknivå 0,2 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Effektivare avgasrening för fordonsparken har kraftigt begränsat utsläppen och
årsmedelvärdena i gatunivå har minskat med ca 90 % sedan år 1990.
Indikator TEMA.2.3.2
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen