Kolmonoxid - årsmedelvärde

Utsläppen av kolmonoxid i staden kommer nästan helt och hållet från vägtrafiken. Fordonens utsläpp är vanligtvis något större under kalla perioder beroende på större effekt av kallstarter.
Halten kolmonoxid - årsmedelvärde.
Mätstation Senaste värdet (mg/m3) Datum
Hornsgatan, gatunivå  0,3 2017
Sveavägen, gatunivå  0,4 2017
Innerstaden, taknivå  0,3 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av CO har minskat kraftigt sedan år 1990, till stor del p.g.a. effektivare avgasrening som kraftigt begränsat utsläppen från vägtrafiken. Störst minskning har skett i gatunivå där halterna har minskat med över 90 %.
Indikator TEMA.2.3.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen