Kolmonoxid - årsmedelvärde

Utsläppen av kolmonoxid i staden kommer nästan helt och hållet från vägtrafiken. Fordonens utsläpp är vanligtvis något större under kalla perioder beroende på större effekt av kallstarter.
Halten kolmonoxid - årsmedelvärde.
Mätområde Datum Värde (mg/m3)
Hornsgatan, gatunivå 1990 2,9
Hornsgatan, gatunivå 1991 2,4
Hornsgatan, gatunivå 1992 2,2
Hornsgatan, gatunivå 1993 1,9
Hornsgatan, gatunivå 1994 1,9
Hornsgatan, gatunivå 1995 1,7
Hornsgatan, gatunivå 1996 1,8
Hornsgatan, gatunivå 1997 1,5
Hornsgatan, gatunivå 1998 1,4
Hornsgatan, gatunivå 1999 1,3
Hornsgatan, gatunivå 2000 1,1
Hornsgatan, gatunivå 2001 0,9
Hornsgatan, gatunivå 2002 0,9
Hornsgatan, gatunivå 2003 0,8
Hornsgatan, gatunivå 2004 0,7
Hornsgatan, gatunivå 2005 0,6
Hornsgatan, gatunivå 2006 0,5
Hornsgatan, gatunivå 2007 0,5
Hornsgatan, gatunivå 2008 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2009 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2010 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2011 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2012 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2013 0,4
Hornsgatan, gatunivå 2014 0,3
Hornsgatan, gatunivå 2015 0,3
Hornsgatan, gatunivå 2016 0,3
Hornsgatan, gatunivå 2017 0,3
Sveavägen, gatunivå 1990 2,3
Sveavägen, gatunivå 1991 2,0
Sveavägen, gatunivå 1992 1,7
Sveavägen, gatunivå 1993 1,7
Sveavägen, gatunivå 1994 1,5
Sveavägen, gatunivå 1995 1,5
Sveavägen, gatunivå 1996 1,5
Sveavägen, gatunivå 1997 1,2
Sveavägen, gatunivå 1998 1,1
Sveavägen, gatunivå 1999 0,9
Sveavägen, gatunivå 2000 0,8
Sveavägen, gatunivå 2001 0,8
Sveavägen, gatunivå 2002 0,6
Sveavägen, gatunivå 2003 0,6
Sveavägen, gatunivå 2004 0,5
Sveavägen, gatunivå 2005 0,5
Sveavägen, gatunivå 2006 0,5
Sveavägen, gatunivå 2011 0,3
Sveavägen, gatunivå 2012 0,3
Sveavägen, gatunivå 2013 0,3
Sveavägen, gatunivå 2014 0,3
Sveavägen, gatunivå 2015 0,3
Sveavägen, gatunivå 2016 0,3
Sveavägen, gatunivå 2017 0,4
Innerstaden, taknivå 1990 0,7
Innerstaden, taknivå 1991 0,6
Innerstaden, taknivå 1992 0,5
Innerstaden, taknivå 1993 0,5
Innerstaden, taknivå 1994 0,5
Innerstaden, taknivå 1995 0,5
Innerstaden, taknivå 1996 0,5
Innerstaden, taknivå 1997 0,4
Innerstaden, taknivå 1998 0,4
Innerstaden, taknivå 1999 0,3
Innerstaden, taknivå 2000 0,3
Innerstaden, taknivå 2001 0,3
Innerstaden, taknivå 2002 0,3
Innerstaden, taknivå 2003 0,3
Innerstaden, taknivå 2004 0,3
Innerstaden, taknivå 2005 0,3
Innerstaden, taknivå 2006 0,3
Innerstaden, taknivå 2007 0,2
Innerstaden, taknivå 2008 0,2
Innerstaden, taknivå 2009 0,2
Innerstaden, taknivå 2010 0,2
Innerstaden, taknivå 2011 0,2
Innerstaden, taknivå 2012 0,2
Innerstaden, taknivå 2014 0,2
Innerstaden, taknivå 2015 0,2
Innerstaden, taknivå 2016 0,2
Innerstaden, taknivå 2017 0,3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av CO har minskat kraftigt sedan år 1990, till stor del p.g.a. effektivare avgasrening som kraftigt begränsat utsläppen från vägtrafiken. Störst minskning har skett i gatunivå där halterna har minskat med över 90 %.
Indikator TEMA.2.3.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen