Kvävedioxid - årsmedelvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (µg/m3)
Hornsgatan, gatunivå 1992 52
Hornsgatan, gatunivå 1993 50
Hornsgatan, gatunivå 1994 52
Hornsgatan, gatunivå 1995 48
Hornsgatan, gatunivå 1996 53
Hornsgatan, gatunivå 1997 49
Hornsgatan, gatunivå 1998 46
Hornsgatan, gatunivå 1999 53
Hornsgatan, gatunivå 2000 48
Hornsgatan, gatunivå 2001 46
Hornsgatan, gatunivå 2002 51
Hornsgatan, gatunivå 2003 47
Hornsgatan, gatunivå 2004 46
Hornsgatan, gatunivå 2005 45
Hornsgatan, gatunivå 2006 47
Hornsgatan, gatunivå 2007 48
Hornsgatan, gatunivå 2008 46
Hornsgatan, gatunivå 2009 47
Hornsgatan, gatunivå 2010 47
Hornsgatan, gatunivå 2011 40
Hornsgatan, gatunivå 2012 43
Hornsgatan, gatunivå 2013 46
Hornsgatan, gatunivå 2014 41
Hornsgatan, gatunivå 2015 42
Hornsgatan, gatunivå 2016 43
Hornsgatan, gatunivå 2017 35
Sveavägen, gatunivå 1991 45
Sveavägen, gatunivå 1992 47
Sveavägen, gatunivå 1993 46
Sveavägen, gatunivå 1994 41
Sveavägen, gatunivå 1995 38
Sveavägen, gatunivå 1996 40
Sveavägen, gatunivå 1997 36
Sveavägen, gatunivå 1998 37
Sveavägen, gatunivå 1999 40
Sveavägen, gatunivå 2000 38
Sveavägen, gatunivå 2001 38
Sveavägen, gatunivå 2002 39
Sveavägen, gatunivå 2003 37
Sveavägen, gatunivå 2004 37
Sveavägen, gatunivå 2005 39
Sveavägen, gatunivå 2006 38
Sveavägen, gatunivå 2007 39
Sveavägen, gatunivå 2008 40
Sveavägen, gatunivå 2010 39
Sveavägen, gatunivå 2011 38
Sveavägen, gatunivå 2012 38
Sveavägen, gatunivå 2013 40
Sveavägen, gatunivå 2014 36
Sveavägen, gatunivå 2015 40
Sveavägen, gatunivå 2016 35
Sveavägen, gatunivå 2017 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 37
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 34
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 35
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 33
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 45
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 37
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 35
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 34
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 35
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 34
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 41
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 46
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 47
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 42
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 42
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 39
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 44
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 38
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 38
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 40
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 40
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 38
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 35
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 30
Folkungagatan, gatunivå 2010 36
Folkungagatan, gatunivå 2011 27
Folkungagatan, gatunivå 2012 30
Folkungagatan, gatunivå 2013 33
Folkungagatan, gatunivå 2017 30
Innerstaden, taknivå 1982 31
Innerstaden, taknivå 1983 33
Innerstaden, taknivå 1984 33
Innerstaden, taknivå 1985 33
Innerstaden, taknivå 1986 28
Innerstaden, taknivå 1987 29
Innerstaden, taknivå 1988 30
Innerstaden, taknivå 1989 31
Innerstaden, taknivå 1990 29
Innerstaden, taknivå 1991 28
Innerstaden, taknivå 1992 28
Innerstaden, taknivå 1993 25
Innerstaden, taknivå 1994 24
Innerstaden, taknivå 1995 20
Innerstaden, taknivå 1996 22
Innerstaden, taknivå 1997 19
Innerstaden, taknivå 1998 20
Innerstaden, taknivå 1999 18
Innerstaden, taknivå 2000 18
Innerstaden, taknivå 2001 18
Innerstaden, taknivå 2002 18
Innerstaden, taknivå 2003 17
Innerstaden, taknivå 2004 17
Innerstaden, taknivå 2005 15
Innerstaden, taknivå 2006 17
Innerstaden, taknivå 2007 13
Innerstaden, taknivå 2008 12
Innerstaden, taknivå 2009 13
Innerstaden, taknivå 2010 15
Innerstaden, taknivå 2011 10
Innerstaden, taknivå 2012 12
Innerstaden, taknivå 2013 14
Innerstaden, taknivå 2014 12
Innerstaden, taknivå 2015 13
Innerstaden, taknivå 2016 11
Innerstaden, taknivå 2017 11
Regional bakgrund, Norr Malma 2009 3,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2010 3,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2011 1,6
Regional bakgrund, Norr Malma 2012 1,1
Regional bakgrund, Norr Malma 2013 2,2
Regional bakgrund, Norr Malma 2014 2,5
Regional bakgrund, Norr Malma 2015 2,5
Regional bakgrund, Norr Malma 2016 2,5
Regional bakgrund, Norr Malma 2017 2,3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga av stadens mätstationer i gatunivå och vid Trafikverkets station intill E4/E20 på Lilla Essingen. På Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan var 2017 årsmedelhalter rekordlåga jämfört med tidigare år.

Sedan början av 1990-talet har de genomsnittliga årsmedelhalterna i gatunivå minskat med ca 20 % på Hornsgatan och Sveavägen. Detta kan jämföras med en halvering av halterna i Stockholms urbana bakgrundsluft under samma period. Den lägre minskningstakten vid gatustationerna jämfört med den urbana bakgrundsluften beror på att effekten av höga halter av ozon och den ökade andelen dieselfordon har större påverkan i trånga gaturum där ventilationen av luftföroreningar är sämre.

Indikator TEMA.2.1.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen