Kvävedioxid - timvärden

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att medelvärdet under årets 176:e värsta timme inte får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ ska underskridas årets 176:e värsta timme.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i trafikmiljö, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Mätområde Datum Värde (µg/m3)
Hornsgatan, gatunivå 1992 100
Hornsgatan, gatunivå 1993 100
Hornsgatan, gatunivå 1994 100
Hornsgatan, gatunivå 1995 99
Hornsgatan, gatunivå 1996 110
Hornsgatan, gatunivå 1997 99
Hornsgatan, gatunivå 1998 90
Hornsgatan, gatunivå 1999 100
Hornsgatan, gatunivå 2000 95
Hornsgatan, gatunivå 2001 89
Hornsgatan, gatunivå 2002 110
Hornsgatan, gatunivå 2003 95
Hornsgatan, gatunivå 2004 92
Hornsgatan, gatunivå 2005 96
Hornsgatan, gatunivå 2006 100
Hornsgatan, gatunivå 2007 110
Hornsgatan, gatunivå 2008 110
Hornsgatan, gatunivå 2009 110
Hornsgatan, gatunivå 2010 110
Hornsgatan, gatunivå 2011 100
Hornsgatan, gatunivå 2012 110
Hornsgatan, gatunivå 2013 120
Hornsgatan, gatunivå 2014 100
Hornsgatan, gatunivå 2015 100
Hornsgatan, gatunivå 2016 110
Hornsgatan, gatunivå 2017 93
Sveavägen, gatunivå 1991 84
Sveavägen, gatunivå 1992 95
Sveavägen, gatunivå 1993 90
Sveavägen, gatunivå 1994 81
Sveavägen, gatunivå 1995 74
Sveavägen, gatunivå 1996 83
Sveavägen, gatunivå 1997 73
Sveavägen, gatunivå 1998 75
Sveavägen, gatunivå 1999 78
Sveavägen, gatunivå 2000 79
Sveavägen, gatunivå 2001 73
Sveavägen, gatunivå 2002 83
Sveavägen, gatunivå 2003 77
Sveavägen, gatunivå 2004 78
Sveavägen, gatunivå 2005 86
Sveavägen, gatunivå 2006 84
Sveavägen, gatunivå 2007 110
Sveavägen, gatunivå 2008 110
Sveavägen, gatunivå 2010 110
Sveavägen, gatunivå 2011 110
Sveavägen, gatunivå 2012 100
Sveavägen, gatunivå 2013 110
Sveavägen, gatunivå 2014 100
Sveavägen, gatunivå 2015 100
Sveavägen, gatunivå 2016 98
Sveavägen, gatunivå 2017 87
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 91
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 81
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 84
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 77
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 82
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 110
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 93
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 82
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 90
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 84
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 87
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 90
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 83
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 92
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 110
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 100
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 97
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 91
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 90
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 120
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 89
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 89
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 97
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 94
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 91
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 90
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 75
Folkungagatan, gatunivå 2010 90
Folkungagatan, gatunivå 2011 75
Folkungagatan, gatunivå 2012 78
Folkungagatan, gatunivå 2013 86
Folkungagatan, gatunivå 2017 76
Innerstaden, taknivå 2007 45
Innerstaden, taknivå 2008 40
Innerstaden, taknivå 2009 43
Innerstaden, taknivå 2010 45
Innerstaden, taknivå 2011 43
Innerstaden, taknivå 2012 45
Innerstaden, taknivå 2013 54
Innerstaden, taknivå 2014 45
Innerstaden, taknivå 2015 49
Innerstaden, taknivå 2016 42
Innerstaden, taknivå 2017 42
Regional bakgrund, Norr Malma 2014 7,8
Regional bakgrund, Norr Malma 2015 10
Regional bakgrund, Norr Malma 2016 9,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2017 8,0
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid alla gatustationer under 2017 förutom vid Hornsgatan där miljökvalitetsnormen överskreds under 214 timmar mot godkända 175 timmar.
Indikator TEMA.2.1.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen