Timmar över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Timnormen innebär att timmedelvärdet får vara högre än 90 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft) under maximalt 175 timmar per kalenderår. Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att halten 60 µg /m³ som timmedelvärde får överskridas under maximalt 175 timmar.

På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Antal timmar där timmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 90 µg/m3
Mätområde Datum Värde (timmar)
Hornsgatan, gatunivå 1992 457
Hornsgatan, gatunivå 1993 438
Hornsgatan, gatunivå 1994 432
Hornsgatan, gatunivå 1995 426
Hornsgatan, gatunivå 1996 802
Hornsgatan, gatunivå 1997 431
Hornsgatan, gatunivå 1998 241
Hornsgatan, gatunivå 1999 528
Hornsgatan, gatunivå 2000 384
Hornsgatan, gatunivå 2001 238
Hornsgatan, gatunivå 2002 497
Hornsgatan, gatunivå 2003 282
Hornsgatan, gatunivå 2004 241
Hornsgatan, gatunivå 2005 377
Hornsgatan, gatunivå 2006 410
Hornsgatan, gatunivå 2007 304
Hornsgatan, gatunivå 2008 299
Hornsgatan, gatunivå 2009 355
Hornsgatan, gatunivå 2010 310
Hornsgatan, gatunivå 2011 208
Hornsgatan, gatunivå 2012 302
Hornsgatan, gatunivå 2013 381
Hornsgatan, gatunivå 2014 339
Hornsgatan, gatunivå 2015 428
Hornsgatan, gatunivå 2016 513
Hornsgatan, gatunivå 2017 212
Hornsgatan, gatunivå 2018 185
Sveavägen, gatunivå 1991 284
Sveavägen, gatunivå 1992 396
Sveavägen, gatunivå 1993 298
Sveavägen, gatunivå 1994 130
Sveavägen, gatunivå 1995 71
Sveavägen, gatunivå 1996 183
Sveavägen, gatunivå 1997 51
Sveavägen, gatunivå 1998 72
Sveavägen, gatunivå 1999 234
Sveavägen, gatunivå 2000 164
Sveavägen, gatunivå 2001 97
Sveavägen, gatunivå 2002 211
Sveavägen, gatunivå 2003 169
Sveavägen, gatunivå 2004 149
Sveavägen, gatunivå 2005 371
Sveavägen, gatunivå 2006 308
Sveavägen, gatunivå 2007 401
Sveavägen, gatunivå 2008 430
Sveavägen, gatunivå 2010 506
Sveavägen, gatunivå 2011 493
Sveavägen, gatunivå 2012 471
Sveavägen, gatunivå 2013 551
Sveavägen, gatunivå 2014 384
Sveavägen, gatunivå 2015 380
Sveavägen, gatunivå 2016 293
Sveavägen, gatunivå 2017 139
Sveavägen, gatunivå 2018 99
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 164
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 66
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 102
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 38
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 113
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 439
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 210
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 95
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 176
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 124
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 139
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 178
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 97
Lilla Essingen E4, gatunivå 2018 178
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 175
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 469
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 337
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 281
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 204
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 176
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 598
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 148
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 155
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 295
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 258
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 183
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 179
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 30
S:t Eriksgatan 2018 113
Innerstaden, taknivå 1982 19
Innerstaden, taknivå 1983 24
Innerstaden, taknivå 1984 80
Innerstaden, taknivå 1985 49
Innerstaden, taknivå 1986 6
Innerstaden, taknivå 1987 90
Innerstaden, taknivå 1988 43
Innerstaden, taknivå 1989 38
Innerstaden, taknivå 1990 50
Innerstaden, taknivå 1991 6
Innerstaden, taknivå 1992 8
Innerstaden, taknivå 1993 7
Innerstaden, taknivå 1994 7
Innerstaden, taknivå 1995 2
Innerstaden, taknivå 1996 9
Innerstaden, taknivå 1997 1
Innerstaden, taknivå 1998 0
Innerstaden, taknivå 1999 0
Innerstaden, taknivå 2000 1
Innerstaden, taknivå 2001 0
Innerstaden, taknivå 2002 5
Innerstaden, taknivå 2003 3
Innerstaden, taknivå 2004 0
Innerstaden, taknivå 2005 2
Innerstaden, taknivå 2006 0
Innerstaden, taknivå 2007 9
Innerstaden, taknivå 2008 0
Innerstaden, taknivå 2009 0
Innerstaden, taknivå 2010 0
Innerstaden, taknivå 2011 0
Innerstaden, taknivå 2012 0
Innerstaden, taknivå 2013 5
Innerstaden, taknivå 2014 0
Innerstaden, taknivå 2015 6
Innerstaden, taknivå 2016 0
Innerstaden, taknivå 2017 0
Innerstaden, taknivå 2018 2

Kommentar

I takt med att de genomsnittliga halterna av NO2 har sjunkit så har även antal timmar över gränsvärdet minskat. Under 2018 övserskreds miljökvalitetsnormen på Hornsgatan och intill Essingeleden. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormen förväntas minska framöver.
Indikator TEMA.2.1.7
Senast uppdaterad: 2019-04-02