Marknära ozon

Mätstation tak Södermalm
Foto: Johan Pontén
Miljökvalitetsnormen för ozon överskrids vissa år. Transport från andra länder är den främsta källan.

Indikatorer

Tema TEMA.2.9
Senast uppdaterad: 2020-05-12
Tema