Marknära ozon

Mätstation tak Södermalm
Foto: Johan Pontén

Miljökvalitetsnormen för ozon överskrids vissa år. Transport från andra länder är den främsta källan.

Indikatorer

Delområde TEMA.2.9
Senast uppdaterad: 2017-05-05