Ozon i luft, årsmedelvärde

Halterna av ozon i Stockholm bestäms till största del av ozonhalterna i luften som transporteras från andra länder. De lokala utsläppen bidrar mycket lite till ozonhalten i Stockholm.

Halten av ozon i luft, innerstaden taknivå, årsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Ozonhalterna i Stockholm har fram till 2002 visat på en ökande trend. Det senaste decenniet har trenden vänt håll och årsmedelvärdet har minskat. Under 2011 uppmättes en tillfällig ökning jämfört med föregående år.
Indikator TEMA.2.9.2
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen