Aluminium i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Aluminium i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Solberga 360 2010
Grimsta 340 2010
Hammarbyhöjden 330 2010
Ulvsundaberget 310 2010
Akalla 260 2010
Medel i Stockholm 250 2010
Fiskartorpet 250 2010
Högdalstoppen 240 2010
Djurgården 230 2010
Judarn 230 2010
Sätra 180 2010
Flaten 160 2010
Lövsta 140 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av aluminium i länet varierade mellan 76,8 µg/g och 1053 µg/g.

Tillståndsklassning

  >400 µg/g
  300–400 µg/g
  200–300 µg/g
  100–200 µg/g
  <100 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Al
Senast uppdaterad: 2017-03-15