Aluminium i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Aluminium i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Solberga  360 2010
Grimsta  340 2010
Hammarbyhöjden  330 2010
Ulvsundaberget  310 2010
Akalla  260 2010
Medel i Stockholm  250 2010
Fiskartorpet  250 2010
Högdalstoppen  240 2010
Djurgården  230 2010
Judarn  230 2010
Sätra  180 2010
Flaten  160 2010
Lövsta  140 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av aluminium i länet varierade mellan 76,8 µg/g och 1053 µg/g.

Tillståndsklassning

>400 µg/g
300–400 µg/g
200–300 µg/g
100–200 µg/g
<100 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Al
Senast uppdaterad: 2017-03-15