Aluminium i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Aluminium i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 710
Medel i Stockholm 2005 200
Medel i Stockholm 2010 250
Akalla 2000 600
Akalla 2005 160
Akalla 2010 260
Djurgården 2000 650
Djurgården 2005 190
Djurgården 2010 230
Fiskartorpet 2000 820
Fiskartorpet 2005 180
Fiskartorpet 2010 250
Flaten 2000 420
Flaten 2005 130
Flaten 2010 160
Grimsta 2000 550
Grimsta 2005 240
Grimsta 2010 340
Hammarbyhöjden 2000 1000
Hammarbyhöjden 2005 230
Hammarbyhöjden 2010 330
Högdalstoppen 2000 800
Högdalstoppen 2005 200
Högdalstoppen 2010 240
Judarn 2000 340
Judarn 2005 140
Judarn 2010 230
Lövsta 2000 1100
Lövsta 2005 500
Lövsta 2010 140
Solberga 2000 980
Solberga 2005 150
Solberga 2010 360
Sätra 2005 80
Sätra 2010 180
Ulvsundaberget 2000 560
Ulvsundaberget 2005 200
Ulvsundaberget 2010 310
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av aluminium i länet varierade mellan 76,8 µg/g och 1053 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.Al
Senast uppdaterad: 2017-03-15