Antimon i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Antimon i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av antimon i länet varierade mellan 0,048 µg/g och 0,513 µg/g. Medelvärdet var 0,184 µg/g.

Tillståndsklassning

>0,25 µg/g
0,2–0,25 µg/g
0,1–0,2 µg/g
0,07–0,1 µg/g
<0,07 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Sb
Senast uppdaterad: 2017-03-15