Antimon i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Antimon i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Grimsta 0,606 2010
Högdalstoppen 0,599 2010
Ulvsundaberget 0,473 2010
Hammarbyhöjden 0,424 2010
Solberga 0,383 2010
Fiskartorpet 0,374 2010
Medel i Stockholm 0,364 2010
Djurgården 0,333 2010
Akalla 0,33 2010
Judarn 0,305 2010
Sätra 0,229 2010
Flaten 0,172 2010
Lövsta 0,142 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av antimon i länet varierade mellan 0,048 µg/g och 0,513 µg/g. Medelvärdet var 0,184 µg/g.

Tillståndsklassning

  >0,25 µg/g
  0,2–0,25 µg/g
  0,1–0,2 µg/g
  0,07–0,1 µg/g
  <0,07 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Sb
Senast uppdaterad: 2017-03-15