Antimon i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Antimon i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2005 0,26
Medel i Stockholm 2010 0,364
Akalla 2005 0,23
Akalla 2010 0,33
Djurgården 2005 0,27
Djurgården 2010 0,333
Fiskartorpet 2005 0,42
Fiskartorpet 2010 0,374
Flaten 2005 0,17
Flaten 2010 0,172
Grimsta 2005 0,24
Grimsta 2010 0,606
Hammarbyhöjden 2005 0,24
Hammarbyhöjden 2010 0,424
Högdalstoppen 2005 0,51
Högdalstoppen 2010 0,599
Judarn 2005 0,19
Judarn 2010 0,305
Lövsta 2005 0,17
Lövsta 2010 0,142
Solberga 2005 0,35
Solberga 2010 0,383
Sätra 2005 0,09
Sätra 2010 0,229
Ulvsundaberget 2005 0,21
Ulvsundaberget 2010 0,473
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av antimon i länet varierade mellan 0,048 µg/g och 0,513 µg/g. Medelvärdet var 0,184 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.Sb
Senast uppdaterad: 2017-03-15