Arsenik i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Arsenik i väggmossa
Färgruta Medel i Stockholm
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

I undersökningen 2010 överskreds detektionsgränsen på 0,1 µg/g bara i Solberga av alla punkterna i Stockholm. Halten i Solberga var 0,144 µg/g.

Tillståndsklassning

  >0,4 µg/g
  0,3–0,4 µg/g
  0,2–0,3 µg/g
  0,1–0,2 µg/g
  <0,1 µg/g
Indikator TEMA.2.10.As
Senast uppdaterad: 2017-03-15