Arsenik i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Arsenik i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Djurgården  0,69 2005
Lövsta  0,213 2005
Högdalstoppen  0,159 2005
Medel i Stockholm  0,152 2005
Fiskartorpet  0,113 2005
Solberga  0,109 2005
Hammarbyhöjden  0,097 2005
Grimsta  0,089 2005
Ulvsundaberget  0,087 2005
Akalla  0,077 2005
Flaten  0,068 2005
Judarn  0,067 2005
Sätra  0,058 2005
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

I undersökningen 2010 överskreds detektionsgränsen på 0,1 µg/g bara i Solberga av alla punkterna i Stockholm. Halten i Solberga var 0,144 µg/g.

Tillståndsklassning

>0,4 µg/g
0,3–0,4 µg/g
0,2–0,3 µg/g
0,1–0,2 µg/g
<0,1 µg/g
Indikator TEMA.2.10.As
Senast uppdaterad: 2017-03-15