Arsenik i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Arsenik i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 0,288
Medel i Stockholm 2005 0,152
Akalla 2000 0,23
Akalla 2005 0,077
Djurgården 1995 0,67
Djurgården 2000 0,25
Djurgården 2005 0,69
Fiskartorpet 2000 0,28
Fiskartorpet 2005 0,113
Flaten 1995 0,18
Flaten 2000 0,18
Flaten 2005 0,068
Grimsta 1995 0,1
Grimsta 2000 0,27
Grimsta 2005 0,089
Hammarbyhöjden 2000 0,32
Hammarbyhöjden 2005 0,097
Högdalstoppen 1995 0,32
Högdalstoppen 2000 0,39
Högdalstoppen 2005 0,159
Judarn 2000 0,17
Judarn 2005 0,067
Lövsta 2000 0,4
Lövsta 2005 0,213
Solberga 2000 0,44
Solberga 2005 0,109
Sätra 2005 0,058
Ulvsundaberget 1995 0,13
Ulvsundaberget 2000 0,24
Ulvsundaberget 2005 0,087
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

I undersökningen 2010 överskreds detektionsgränsen på 0,1 µg/g bara i Solberga av alla punkterna i Stockholm. Halten i Solberga var 0,144 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.As
Senast uppdaterad: 2017-03-15