Bly i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Bly i väggmossa
Färgruta Medel i Stockholm
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av bly i länet varierade mellan 1,42 µg/g och 22,2 µg/g.

Tillståndsklassning

  >10 µg/g
  8–10 µg/g
  6–8 µg/g
  4–6 µg/g
  <4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Pb
Senast uppdaterad: 2017-03-15