Bly i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Bly i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Grimsta  22 2010
Högdalstoppen  6,3 2010
Solberga  5,2 2010
Medel i Stockholm  5 2010
Fiskartorpet  4,6 2010
Ulvsundaberget  3,8 2010
Hammarbyhöjden  3,6 2010
Djurgården  2,7 2010
Lövsta  2,7 2010
Sätra  2,5 2010
Akalla  2,4 2010
Judarn  2,3 2010
Flaten  1,9 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av bly i länet varierade mellan 1,42 µg/g och 22,2 µg/g.

Tillståndsklassning

>10 µg/g
8–10 µg/g
6–8 µg/g
4–6 µg/g
<4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Pb
Senast uppdaterad: 2017-03-15