Bly i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Bly i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Grimsta 22 2010
Högdalstoppen 6,3 2010
Solberga 5,2 2010
Medel i Stockholm 5 2010
Fiskartorpet 4,6 2010
Ulvsundaberget 3,8 2010
Hammarbyhöjden 3,6 2010
Djurgården 2,7 2010
Lövsta 2,7 2010
Sätra 2,5 2010
Akalla 2,4 2010
Judarn 2,3 2010
Flaten 1,9 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av bly i länet varierade mellan 1,42 µg/g och 22,2 µg/g.

Tillståndsklassning

  >10 µg/g
  8–10 µg/g
  6–8 µg/g
  4–6 µg/g
  <4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Pb
Senast uppdaterad: 2017-03-15