Bly i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Bly i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 1990 12,6
Medel i Stockholm 1995 9,06
Medel i Stockholm 2000 10,78
Medel i Stockholm 2005 4,02
Medel i Stockholm 2010 5
Akalla 1990 9,3
Akalla 1995 6,8
Akalla 2000 6,77
Akalla 2005 2,3
Akalla 2010 2,4
Djurgården 1990 8,8
Djurgården 1995 10
Djurgården 2000 7,83
Djurgården 2005 1,96
Djurgården 2010 2,7
Fiskartorpet 1990 18
Fiskartorpet 1995 9,8
Fiskartorpet 2000 12,37
Fiskartorpet 2005 2,29
Fiskartorpet 2010 4,6
Flaten 1990 11
Flaten 1995 10
Flaten 2000 5,9
Flaten 2005 2,39
Flaten 2010 1,9
Grimsta 1990 15
Grimsta 1995 14
Grimsta 2000 28,73
Grimsta 2005 7,72
Grimsta 2010 22
Hammarbyhöjden 1990 19
Hammarbyhöjden 1995 9,4
Hammarbyhöjden 2000 10,23
Hammarbyhöjden 2005 2,37
Hammarbyhöjden 2010 3,6
Högdalstoppen 1990 18
Högdalstoppen 1995 14
Högdalstoppen 2000 11,77
Högdalstoppen 2005 11,32
Högdalstoppen 2010 6,3
Judarn 1990 8,1
Judarn 1995 6,8
Judarn 2000 4,13
Judarn 2005 1,86
Judarn 2010 2,3
Lövsta 1990 12
Lövsta 1995 7,2
Lövsta 2000 11,43
Lövsta 2005 8,11
Lövsta 2010 2,7
Solberga 1990 9,4
Solberga 1995 8,4
Solberga 2000 11,27
Solberga 2005 3,63
Solberga 2010 5,2
Sätra 1990 7,1
Sätra 1995 4,5
Sätra 2005 1,71
Sätra 2010 2,5
Ulvsundaberget 1990 16
Ulvsundaberget 1995 7,8
Ulvsundaberget 2000 8,1
Ulvsundaberget 2005 2,55
Ulvsundaberget 2010 3,8
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av bly i länet varierade mellan 1,42 µg/g och 22,2 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.Pb
Senast uppdaterad: 2017-03-15