Järn i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Järn i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Solberga  600 2010
Ulvsundaberget  560 2010
Hammarbyhöjden  520 2010
Grimsta  460 2010
Fiskartorpet  450 2010
Akalla  410 2010
Högdalstoppen  410 2010
Medel i Stockholm  408 2010
Djurgården  390 2010
Judarn  360 2010
Sätra  300 2010
Lövsta  220 2010
Flaten  210 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.

Tillståndsklassning

>800 µg/g
600–800 µg/g
400–600 µg/g
200–400 µg/g
<200 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Fe
Senast uppdaterad: 2017-03-15