Järn i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Järn i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Solberga 600 2010
Ulvsundaberget 560 2010
Hammarbyhöjden 520 2010
Grimsta 460 2010
Fiskartorpet 450 2010
Akalla 410 2010
Högdalstoppen 410 2010
Medel i Stockholm 408 2010
Djurgården 390 2010
Judarn 360 2010
Sätra 300 2010
Lövsta 220 2010
Flaten 210 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.

Tillståndsklassning

  >800 µg/g
  600–800 µg/g
  400–600 µg/g
  200–400 µg/g
  <200 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Fe
Senast uppdaterad: 2017-03-15