Koppar i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Koppar i väggmossa
Färgruta Medel i Stockholm
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av koppar i länet varierade mellan 5,5 µg/g och 13 µg/g under senaste mätningen.

Tillståndsklassning

  >10 µg/g
  8–10 µg/g
  6–8 µg/g
  4–6 µg/g
  <4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Cu
Senast uppdaterad: 2017-03-15