Koppar i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Koppar i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 1990 7,2
Medel i Stockholm 1995 8,7
Medel i Stockholm 2000 9,4
Medel i Stockholm 2005 8,2
Medel i Stockholm 2010 8,8
Akalla 1990 5,6
Akalla 1995 7,1
Akalla 2000 7,27
Akalla 2005 7,13
Akalla 2010 8,4
Djurgården 1990 7,5
Djurgården 1995 9,6
Djurgården 2000 9,35
Djurgården 2005 7,53
Djurgården 2010 7,6
Fiskartorpet 1990 8,4
Fiskartorpet 1995 8,6
Fiskartorpet 2000 10,89
Fiskartorpet 2005 10,08
Fiskartorpet 2010 11
Flaten 1990 5,4
Flaten 1995 12
Flaten 2000 6,26
Flaten 2005 6,49
Flaten 2010 6,4
Grimsta 1990 9,4
Grimsta 1995 11
Grimsta 2000 11,03
Grimsta 2005 8,35
Grimsta 2010 9,2
Hammarbyhöjden 1990 8,4
Hammarbyhöjden 1995 6
Hammarbyhöjden 2000 8,62
Hammarbyhöjden 2005 7,27
Hammarbyhöjden 2010 9,1
Högdalstoppen 1990 7,2
Högdalstoppen 1995 13
Högdalstoppen 2000 10,58
Högdalstoppen 2005 14,73
Högdalstoppen 2010 13
Judarn 1990 6,4
Judarn 1995 6,5
Judarn 2000 6,02
Judarn 2005 6,81
Judarn 2010 8,1
Lövsta 1990 8,3
Lövsta 1995 11
Lövsta 2000 14,2
Lövsta 2005 10,56
Lövsta 2010 6,8
Solberga 1990 6,9
Solberga 1995 7,2
Solberga 2000 10,51
Solberga 2005 7,19
Solberga 2010 11
Sätra 1990 5
Sätra 1995 4,4
Sätra 2005 4,18
Sätra 2010 5,5
Ulvsundaberget 1990 7,4
Ulvsundaberget 1995 8,4
Ulvsundaberget 2000 8,85
Ulvsundaberget 2005 8,57
Ulvsundaberget 2010 9,7
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av koppar i länet varierade mellan 5,5 µg/g och 13 µg/g under senaste mätningen.
Indikator TEMA.2.10.Cu
Senast uppdaterad: 2017-03-15