Krom i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Krom i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Högdalstoppen  3,9 2010
Ulvsundaberget  1,7 2010
Solberga  1,2 2010
Medel i Stockholm  1,12 2010
Hammarbyhöjden  1,1 2010
Grimsta  0,92 2010
Akalla  0,84 2010
Fiskartorpet  0,78 2010
Djurgården  0,77 2010
Judarn  0,7 2010
Sätra  0,58 2010
Flaten  0,5 2010
Lövsta  0,46 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av krom i länet varierade mellan 0,15 µg/g och 3,89 µg/g.

Tillståndsklassning

>2 µg/g
1,5–2 µg/g
1–1,5 µg/g
0,5–1 µg/g
<0,5 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Cr
Senast uppdaterad: 2017-03-15