Kvicksilver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Kvicksilver i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Grimsta  0,049 2010
Akalla  0,046 2010
Fiskartorpet  0,045 2010
Solberga  0,037 2010
Högdalstoppen  0,036 2010
Medel i Stockholm  0,035 2010
Flaten  0,033 2010
Djurgården  0,031 2010
Lövsta  0,03 2010
Ulvsundaberget  0,03 2010
Judarn  0,028 2010
Hammarbyhöjden  0,025 2010
Sätra  0,025 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av kvicksilver i länet varierade mellan 0,02 µg/g och 0,06 µg/g.

Analysmetoden ändrades till 2010 års mätningar, vilket kan förklara att halterna går upp i vissa punkter jämfört med 2005.

Tillståndsklassning

>0,2 µg/g
0,1–0,2 µg/g
0,07–0,1 µg/g
<0,07 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Hg
Senast uppdaterad: 2017-03-15