Kvicksilver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Kvicksilver i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 0,228
Medel i Stockholm 2005 0,034
Medel i Stockholm 2010 0,035
Akalla 2000 0,062
Akalla 2005 0,017
Akalla 2010 0,046
Djurgården 1995 0,12
Djurgården 2000 0,109
Djurgården 2005 0,025
Djurgården 2010 0,031
Fiskartorpet 2000 0,146
Fiskartorpet 2005 0,035
Fiskartorpet 2010 0,045
Flaten 2000 0,064
Flaten 2005 0,015
Flaten 2010 0,033
Grimsta 2000 0,033
Grimsta 2005 0,015
Grimsta 2010 0,049
Hammarbyhöjden 2000 0,197
Hammarbyhöjden 2005 0,025
Hammarbyhöjden 2010 0,025
Högdalstoppen 1995 0,21
Högdalstoppen 2000 0,35
Högdalstoppen 2005 0,039
Högdalstoppen 2010 0,036
Judarn 2000 0,091
Judarn 2005 0,015
Judarn 2010 0,028
Lövsta 2000 0,072
Lövsta 2005 0,023
Lövsta 2010 0,03
Solberga 2000 1,283
Solberga 2005 0,177
Solberga 2010 0,037
Sätra 2005 0,008
Sätra 2010 0,025
Ulvsundaberget 2000 0,101
Ulvsundaberget 2005 0,016
Ulvsundaberget 2010 0,03
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av kvicksilver i länet varierade mellan 0,02 µg/g och 0,06 µg/g.

Analysmetoden ändrades till 2010 års mätningar, vilket kan förklara att halterna går upp i vissa punkter jämfört med 2005.

Indikator TEMA.2.10.Hg
Senast uppdaterad: 2017-03-15