Silver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Silver i väggmossa
Färgruta Medel i Stockholm
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Tillståndsklassning

  >0,03 ug/g
  0,02–0,03 ug/g
  0,015–0,02 ug/g
  0,01–0,015 ug/g
  <0,01 ug/g
Indikator TEMA.2.10.Ag
Senast uppdaterad: 2017-03-15