Silver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Silver i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (ug/g) Datum
Högdalstoppen  0,07 2010
Hammarbyhöjden  0,07 2010
Lövsta  0,05 2010
Solberga  0,04 2010
Grimsta  0,04 2010
Medel i Stockholm  0,04 2010
Ulvsundaberget  0,04 2010
Akalla  0,03 2010
Fiskartorpet  0,03 2010
Sätra  0,03 2010
Flaten  0,03 2010
Djurgården  0,010 2010
Judarn  0,010 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Tillståndsklassning

>0,03 ug/g
0,02–0,03 ug/g
0,010–0,02 ug/g
0,010–0,010 ug/g
<0,010 ug/g
Indikator TEMA.2.10.Ag
Senast uppdaterad: 2017-03-15