Silver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Silver i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Högdalstoppen 0,07 2010
Hammarbyhöjden 0,07 2010
Lövsta 0,05 2010
Solberga 0,04 2010
Grimsta 0,04 2010
Medel i Stockholm 0,04 2010
Ulvsundaberget 0,04 2010
Akalla 0,03 2010
Fiskartorpet 0,03 2010
Sätra 0,03 2010
Flaten 0,03 2010
Djurgården 0,010 2010
Judarn 0,010 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Tillståndsklassning

  >0,03 ug/g
  0,02–0,03 ug/g
  0,015–0,02 ug/g
  0,01–0,015 ug/g
  <0,01 ug/g
Indikator TEMA.2.10.Ag
Senast uppdaterad: 2017-03-15