Silver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Silver i väggmossa
Mätområde Datum Värde (ug/g)
Medel i Stockholm 2005 0,03
Medel i Stockholm 2010 0,04
Akalla 2005 0,010
Akalla 2010 0,03
Djurgården 2005 0,03
Djurgården 2010 0,010
Fiskartorpet 2005 0,03
Fiskartorpet 2010 0,03
Flaten 2005 0,02
Flaten 2010 0,03
Grimsta 2005 0,010
Grimsta 2010 0,04
Hammarbyhöjden 2005 0,03
Hammarbyhöjden 2010 0,07
Högdalstoppen 2005 0,06
Högdalstoppen 2010 0,07
Judarn 2005 0,02
Judarn 2010 0,010
Lövsta 2005 0,10
Lövsta 2010 0,05
Solberga 2005 0,04
Solberga 2010 0,04
Sätra 2005 0,008
Sätra 2010 0,03
Ulvsundaberget 2005 0,02
Ulvsundaberget 2010 0,04
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av silver i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 0,07 µg/g.

Värden under rapporteringsgränsen rapporteras som halva rapporteringsgränsen.

Indikator TEMA.2.10.Ag
Senast uppdaterad: 2017-03-15