Vanadin i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Vanadin i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av vanadin i länet varierade mellan 0,52 µg/g och 2,17 µg/g.

Tillståndsklassning

>5 µg/g
4–5 µg/g
3–4 µg/g
2–3 µg/g
<2 µg/g
Indikator TEMA.2.10.V
Senast uppdaterad: 2017-03-15