Vanadin i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Vanadin i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Hammarbyhöjden 2 2010
Solberga 2 2010
Ulvsundaberget 1,7 2010
Djurgården 1,5 2010
Fiskartorpet 1,4 2010
Grimsta 1,4 2010
Medel i Stockholm 1,3 2010
Akalla 1,2 2010
Högdalstoppen 1,2 2010
Judarn 1,2 2010
Sätra 1,1 2010
Flaten 0,83 2010
Lövsta 0,59 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av vanadin i länet varierade mellan 0,52 µg/g och 2,17 µg/g.

Tillståndsklassning

  >5 µg/g
  4–5 µg/g
  3–4 µg/g
  2–3 µg/g
  <2 µg/g
Indikator TEMA.2.10.V
Senast uppdaterad: 2017-03-15