Vanadin i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Vanadin i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Hammarbyhöjden  2 2010
Solberga  2 2010
Ulvsundaberget  1,7 2010
Djurgården  1,5 2010
Fiskartorpet  1,4 2010
Grimsta  1,4 2010
Medel i Stockholm  1,3 2010
Akalla  1,2 2010
Högdalstoppen  1,2 2010
Judarn  1,2 2010
Sätra  1,1 2010
Flaten  0,83 2010
Lövsta  0,59 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av vanadin i länet varierade mellan 0,52 µg/g och 2,17 µg/g.

Tillståndsklassning

>5 µg/g
4–5 µg/g
3–4 µg/g
2–3 µg/g
<2 µg/g
Indikator TEMA.2.10.V
Senast uppdaterad: 2017-03-15