Volfram i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Volfram i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Solberga  2,97 2010
Hammarbyhöjden  0,695 2010
Ulvsundaberget  0,649 2010
Medel i Stockholm  0,616 2010
Fiskartorpet  0,562 2010
Djurgården  0,52 2010
Högdalstoppen  0,441 2010
Akalla  0,387 2010
Judarn  0,337 2010
Grimsta  0,331 2010
Sätra  0,256 2010
Flaten  0,188 2010
Lövsta  0,059 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.

Tillståndsklassning

>2 µg/g
1–2 µg/g
0,5–1 µg/g
0,25–0,5 µg/g
<0,25 µg/g
Indikator TEMA.2.10.W
Senast uppdaterad: 2017-03-15