Volfram i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Volfram i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 5,56
Medel i Stockholm 2005 0,58
Medel i Stockholm 2010 0,616
Akalla 2000 0,72
Akalla 2005 0,2
Akalla 2010 0,387
Djurgården 2000 3,4
Djurgården 2005 0,39
Djurgården 2010 0,52
Fiskartorpet 2000 3,69
Fiskartorpet 2005 0,54
Fiskartorpet 2010 0,562
Flaten 2000 1,14
Flaten 2005 0,25
Flaten 2010 0,188
Grimsta 2000 0,74
Grimsta 2005 0,14
Grimsta 2010 0,331
Hammarbyhöjden 2000 6,85
Hammarbyhöjden 2005 0,46
Hammarbyhöjden 2010 0,695
Högdalstoppen 2000 10,67
Högdalstoppen 2005 0,47
Högdalstoppen 2010 0,441
Judarn 2000 1,54
Judarn 2005 0,23
Judarn 2010 0,337
Lövsta 2000 0,69
Lövsta 2005 0,19
Lövsta 2010 0,059
Solberga 2000 28,4
Solberga 2005 3,85
Solberga 2010 2,97
Sätra 2005 0,05
Sätra 2010 0,256
Ulvsundaberget 2000 3,27
Ulvsundaberget 2005 0,24
Ulvsundaberget 2010 0,649
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.W
Senast uppdaterad: 2017-03-15