Zink i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Zink i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Högdalstoppen 48 2010
Solberga 46 2010
Ulvsundaberget 44 2010
Fiskartorpet 43 2010
Grimsta 39 2010
Hammarbyhöjden 39 2010
Medel i Stockholm 38 2010
Akalla 34 2010
Lövsta 33 2010
Sätra 33 2010
Flaten 32 2010
Judarn 32 2010
Djurgården 31 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av zink i väggmossan varierade mellan 25,3 µg/g och 53,1 µg/g.

Tillståndsklassning

  >60 µg/g
  50–60 µg/g
  40–50 µg/g
  30–40 µg/g
  <30 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Zn
Senast uppdaterad: 2017-03-15