Zink i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Zink i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Högdalstoppen  48 2010
Solberga  46 2010
Ulvsundaberget  44 2010
Fiskartorpet  43 2010
Grimsta  39 2010
Hammarbyhöjden  39 2010
Medel i Stockholm  38 2010
Akalla  34 2010
Lövsta  33 2010
Sätra  33 2010
Flaten  32 2010
Judarn  32 2010
Djurgården  31 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av zink i väggmossan varierade mellan 25,3 µg/g och 53,1 µg/g.

Tillståndsklassning

>60 µg/g
50–60 µg/g
40–50 µg/g
30–40 µg/g
<30 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Zn
Senast uppdaterad: 2017-03-15