Zink i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Zink i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 60,2
Medel i Stockholm 2005 38,1
Medel i Stockholm 2010 38
Akalla 1990 40
Akalla 1995 39
Akalla 2000 57
Akalla 2005 33,3
Akalla 2010 34
Djurgården 1990 37
Djurgården 1995 53
Djurgården 2000 54,5
Djurgården 2005 30,6
Djurgården 2010 31
Fiskartorpet 1990 46
Fiskartorpet 1995 51
Fiskartorpet 2000 62,7
Fiskartorpet 2005 33,4
Fiskartorpet 2010 43
Flaten 1990 40
Flaten 1995 76
Flaten 2000 55
Flaten 2005 27
Flaten 2010 32
Grimsta 1990 40
Grimsta 1995 57
Grimsta 2000 48,7
Grimsta 2005 35,9
Grimsta 2010 39
Hammarbyhöjden 1990 67
Hammarbyhöjden 1995 54
Hammarbyhöjden 2000 48,5
Hammarbyhöjden 2005 42,1
Hammarbyhöjden 2010 39
Högdalstoppen 1990 52
Högdalstoppen 1995 61
Högdalstoppen 2000 62,8
Högdalstoppen 2005 58,3
Högdalstoppen 2010 48
Judarn 1990 47
Judarn 1995 53
Judarn 2000 43
Judarn 2005 31,1
Judarn 2010 32
Lövsta 1990 55
Lövsta 1995 55
Lövsta 2000 129
Lövsta 2005 66,8
Lövsta 2010 33
Solberga 1990 47
Solberga 1995 55
Solberga 2000 52
Solberga 2005 30,7
Solberga 2010 46
Sätra 1990 34
Sätra 1995 36
Sätra 2005 28
Sätra 2010 33
Ulvsundaberget 1990 39
Ulvsundaberget 1995 43
Ulvsundaberget 2000 48,9
Ulvsundaberget 2005 40
Ulvsundaberget 2010 44
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av zink i väggmossan varierade mellan 25,3 µg/g och 53,1 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.Zn
Senast uppdaterad: 2017-03-15