Toluen i luft

Halterna av toluen på Hornsgatan i trafikmiljö, årsmedelvärde.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Som målvärde anges lågrisknivå enligt Institutet för miljömedicin. Tidigare mätningar visar på en stadigt nedåtgående trend och målvärdet klarades med marginal. Inga mätningar har gjorts efter 2005.
Indikator TEMA.2.11.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen