Toluen i luft

Halterna av toluen på Hornsgatan i trafikmiljö, årsmedelvärde.
Datum Värde (µg/m3)
1994 50
1995 42
1996 40
1997 30
1998 24
1999 23
2000 20
2001 17
2002 16
2003 14
2004 12
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Som målvärde anges lågrisknivå enligt Institutet för miljömedicin. Tidigare mätningar visar på en stadigt nedåtgående trend och målvärdet klarades med marginal. Inga mätningar har gjorts efter 2005.
Indikator TEMA.2.11.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen