Partiklar

Gatustädning nattetid
Städning och dammbindning har minskat partikelhalterna. Foto: Fredrik Persson
Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. Sedan 2014 klaras miljökvalitetsnormerna i Stockholms innerstad.

Indikatorer

Tema TEMA.2.2
Senast uppdaterad: 2019-11-13
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema

Dokument