PM10 - årsmedelvärden

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.
Mätområde Datum Värde (µg/m3)
Hornsgatan, gatunivå 2000 45
Hornsgatan, gatunivå 2001 46
Hornsgatan, gatunivå 2002 46
Hornsgatan, gatunivå 2003 40
Hornsgatan, gatunivå 2004 40
Hornsgatan, gatunivå 2005 41
Hornsgatan, gatunivå 2006 36
Hornsgatan, gatunivå 2007 40
Hornsgatan, gatunivå 2008 35
Hornsgatan, gatunivå 2009 38
Hornsgatan, gatunivå 2010 30
Hornsgatan, gatunivå 2011 32
Hornsgatan, gatunivå 2012 26
Hornsgatan, gatunivå 2013 29
Hornsgatan, gatunivå 2014 23
Hornsgatan, gatunivå 2015 21
Hornsgatan, gatunivå 2016 23
Hornsgatan, gatunivå 2017 22
Sveavägen, gatunivå 2002 40
Sveavägen, gatunivå 2003 38
Sveavägen, gatunivå 2004 31
Sveavägen, gatunivå 2005 31
Sveavägen, gatunivå 2006 31
Sveavägen, gatunivå 2007 30
Sveavägen, gatunivå 2008 29
Sveavägen, gatunivå 2009 26
Sveavägen, gatunivå 2010 23
Sveavägen, gatunivå 2011 28
Sveavägen, gatunivå 2012 23
Sveavägen, gatunivå 2013 25
Sveavägen, gatunivå 2014 20
Sveavägen, gatunivå 2015 18
Sveavägen, gatunivå 2016 22
Sveavägen, gatunivå 2017 19
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 32
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 35
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 28
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 31
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 30
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 26
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 29
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 25
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 27
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 26
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 24
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 25
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 24
Norrlandsgatan, gatunivå 2002 35
Norrlandsgatan, gatunivå 2003 35
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 32
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 33
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 36
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 33
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 27
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 24
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 22
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 25
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 23
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 27
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 19
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 20
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 19
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 15
Folkungagatan, gatunivå 2010 26
Folkungagatan, gatunivå 2011 29
Folkungagatan, gatunivå 2012 26
Folkungagatan, gatunivå 2013 33
Folkungagatan, gatunivå 2017 17
Innerstaden, taknivå 1994 16
Innerstaden, taknivå 1995 16
Innerstaden, taknivå 1996 17
Innerstaden, taknivå 1997 16
Innerstaden, taknivå 1998 14
Innerstaden, taknivå 1999 14
Innerstaden, taknivå 2000 15
Innerstaden, taknivå 2001 15
Innerstaden, taknivå 2002 16
Innerstaden, taknivå 2003 16
Innerstaden, taknivå 2004 15
Innerstaden, taknivå 2005 16
Innerstaden, taknivå 2006 17
Innerstaden, taknivå 2007 14
Innerstaden, taknivå 2008 14
Innerstaden, taknivå 2009 14
Innerstaden, taknivå 2010 13
Innerstaden, taknivå 2011 15
Innerstaden, taknivå 2012 13
Innerstaden, taknivå 2013 15
Innerstaden, taknivå 2014 14
Innerstaden, taknivå 2015 12
Innerstaden, taknivå 2016 12
Innerstaden, taknivå 2017 12
Regional bakgrund, Norr Malma 2006 11
Regional bakgrund, Norr Malma 2007 8,9
Regional bakgrund, Norr Malma 2008 8,4
Regional bakgrund, Norr Malma 2009 7,3
Regional bakgrund, Norr Malma 2010 9,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2011 10
Regional bakgrund, Norr Malma 2012 8,1
Regional bakgrund, Norr Malma 2013 9,4
Regional bakgrund, Norr Malma 2014 11
Regional bakgrund, Norr Malma 2015 9,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2016 9,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2017 8,0
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna av partiklar, PM10, i Stockholmsluften påverkas stort av vägdamm som bildas genom slitage av vägbanor p.g.a. användning av dubbdäck samt av sandning. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna överskred miljökvalitetsnormen under 2017.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av städning och dammbindning av gatorna.

Indikator TEMA.2.2.2
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema