PM2,5 - årsmedelvärden

För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Därutöver årsmedelvärdet finns även ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. Även exponeringsmålet klaras med marginal vid samtliga bakgrundsstationer.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 ug/m3 som årsmedelvärde och 25 ug/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Målvärdet för års- och dygnsmedelvärde klarades år 2017.

Halterna av PM2,5 i luft, årsmedelvärden.
Mätområde Datum Värde (µg/m3)
Hornsgatan, gatunivå 1999 14
Hornsgatan, gatunivå 2000 15
Hornsgatan, gatunivå 2001 14
Hornsgatan, gatunivå 2002 16
Hornsgatan, gatunivå 2003 18
Hornsgatan, gatunivå 2004 14
Hornsgatan, gatunivå 2005 14
Hornsgatan, gatunivå 2006 14
Hornsgatan, gatunivå 2007 11
Hornsgatan, gatunivå 2008 10
Hornsgatan, gatunivå 2009 12
Hornsgatan, gatunivå 2010 11
Hornsgatan, gatunivå 2012 8,5
Hornsgatan, gatunivå 2013 9,0
Hornsgatan, gatunivå 2014 8,4
Hornsgatan, gatunivå 2015 5,6
Hornsgatan, gatunivå 2016 5,9
Hornsgatan, gatunivå 2017 6,0
Sveavägen, gatunivå 2002 14
Sveavägen, gatunivå 2003 14
Sveavägen, gatunivå 2004 12
Sveavägen, gatunivå 2005 12
Sveavägen, gatunivå 2006 13
Sveavägen, gatunivå 2007 9,8
Sveavägen, gatunivå 2008 8,3
Sveavägen, gatunivå 2009 7,4
Sveavägen, gatunivå 2010 7,5
Sveavägen, gatunivå 2012 6,1
Sveavägen, gatunivå 2013 5,4
Sveavägen, gatunivå 2015 4,9
Sveavägen, gatunivå 2016 6,1
Sveavägen, gatunivå 2017 4,9
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 10
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 12
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 8,5
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 8,6
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 6,8
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 5,5
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 7,4
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 5,5
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 6,1
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 4,9
Folkungagatan, gatunivå 2010 7,9
Folkungagatan, gatunivå 2012 6,7
Folkungagatan, gatunivå 2013 6,4
Innerstaden, taknivå 1999 9,4
Innerstaden, taknivå 2000 8,5
Innerstaden, taknivå 2001 8,2
Innerstaden, taknivå 2002 8,8
Innerstaden, taknivå 2003 9,2
Innerstaden, taknivå 2004 9,0
Innerstaden, taknivå 2005 9,9
Innerstaden, taknivå 2006 9,7
Innerstaden, taknivå 2007 7,1
Innerstaden, taknivå 2008 6,7
Innerstaden, taknivå 2009 6,3
Innerstaden, taknivå 2010 6,6
Innerstaden, taknivå 2012 5,2
Innerstaden, taknivå 2013 4,7
Innerstaden, taknivå 2014 6,4
Innerstaden, taknivå 2015 4,8
Innerstaden, taknivå 2016 4,9
Innerstaden, taknivå 2017 4,1
Regional bakgrund, Norr Malma 2006 7,6
Regional bakgrund, Norr Malma 2007 5,3
Regional bakgrund, Norr Malma 2008 4,7
Regional bakgrund, Norr Malma 2009 5,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2010 4,7
Regional bakgrund, Norr Malma 2012 3,8
Regional bakgrund, Norr Malma 2013 2,7
Regional bakgrund, Norr Malma 2014 5,0
Regional bakgrund, Norr Malma 2015 3,7
Regional bakgrund, Norr Malma 2016 4,2
Regional bakgrund, Norr Malma 2017 2,9
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av PM2.5 i Stockholmsluften bestäms till stor del av mängden som transporteras med luften från andra länder. Halterna av PM2.5 uppvisar en tydligt nedåtgående trend.
Indikator TEMA.2.2.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema