Röklukt i Stockholm

Rök från branden i Kagghamra
Rök från branden i Kagghamra

Känner du brandrök? Då kan det vara från den pågående branden i Kagghamra i Botkyrka kommun.

Sedan flera veckor tillbaka pågår en brand i ett avfallsupplag i Kagghamra i Botkyrka. Vid sydvindar kommer röken in över Stockholm och miljöförvaltningen har tagit emot många klagomål från boende. Räddningstjänsten är på plats för att bekämpa branden och rökutvecklingen, men det kan ta veckor innan branden är släckt.

Mätningar som genomförts av SLB-analys vid miljöförvaltningen i Stockholm och experter från Oslo Universitet visar att det förekommer relativt höga halter av föroreningar i röken. Boende i närheten kan uppleva svidande ögon, huvudvärk och påverkan på andningsvägarna. Bedömningen från Centrum för arbets- och miljömedicin är just nu att det är relativt osannolikt att hälsan påverkas på lång sikt. Påverkan för boende i Stockholm är liten i förhållande till de närboende.

Prognosberäkningar

För att underlätta för medborgare, skolor och förskolor i närområdet redovisar SLB-analys prognosberäkningar för tre dygn framåt. Detta för att de berörda ska kunna planera sin vistelse utomhus.

Länkar och mer information

Prognoser och luftmätningar redovisas kontinuerligt på SLB:s webbplats.
www.slb.nu/slbanalys/kagghamra/

På Botkyrkas webbplats finns mer information om branden:
www.botkyrka.se/branden-i-kagghamra

Södertörns brandförsvar:
www.sbff.se/aktuellt/

Artikel TEMA.2.2
Senast uppdaterad: 2021-02-10