Svaveldioxid i luft - entimmesmedel

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnormen för SO2. Till skydd för människors hälsa finns normvärden för dygnsmedelvärde (100 ug/m3) och timmedelvärde (200 ug/m3). För att normen ska klaras får inte dygnsmedelvärdet överskridas mer än 7 dygn eller timmedelvärdet överskridas mer än 175 timmar.

Svaveldioxid mättes tidigare i taknivå på Södermalm i Stockholms innerstad.

Halterna av svaveldioxid i taknivå på Södermalm, 98-percentilen för entimmesmedelvärden.
Datum Värde (µg/m3)
1982 140
1983 98
1984 95
1985 91
1986 92
1987 110
1988 61
1989 41
1990 26
1991 24
1992 23
1993 24
1994 18
1995 18
1996 16
1997 13
1998 12
1999 13
2000 10
2001 13
2002 10
2003 10
2004 8,5
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.

Miljöförvaltningen har övergått från instrumentmätning av svaveldioxid till enbart passiv mätmetod. Därför redovisas inga siffror efter 2004 för dygns- och timmedelvärden. Läs mer under Svaveldioxid i luft - årsmedel.

Indikator TEMA.2.4.3
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen