Medborgarenkät om miljö och trafik

webbenkät
Undersökningen genomförs med webbenkät

Just nu pågår en enkätundersökning om miljö och trafik i Stockholm. Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av miljöförvaltningen.

För att öka kunskapen om stockholmarnas åsikter och miljövanor genomför miljöförvaltningen regelbundet medborgarundersökningar, denna gång har undersökningen särskilt fokus på trafik och resvanor.

Med start vecka 43 skickas enkäten ut till 18 000 slumpvis utvalda stockholmare. Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att avsätta några minuter för att svara. Genom att besvara enkäten bidrar du med viktig information till stadens miljöarbete.

Dina uppgifter skyddas

Undersökningen genomförs av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer. Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningen genomförs i enlighet med dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Vi delar med oss av resultatet

När undersökningen är klar kommer resultatet att presenteras här på webbplatsen. Du kan redan nu ta del av tidigare undersökningar.

Frågor

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen eller Institutet för kvalitetsindikatorer.

Institutet för kvalitetsindikatorer
info@indikator.org
telefon: 031-730 31 20 vardagar 09.00-16.00

Miljöförvaltningen
miljobarometern@stockholm.se

Artikel TEMA.2
Senast uppdaterad: 2020-11-19