Förorenade områden, åtgärdsstatus

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.
Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.
Mätområde Datum Värde (objekt)
Totalt 2008 55
Totalt 2010 63
Totalt 2011 67
Totalt 2012 77
Totalt 2014 150
Totalt 2016 164
Totalt 2018 166
Inventerad 2008 33
Inventerad 2010 39
Inventerad 2011 39
Inventerad 2012 50
Inventerad 2014 104
Inventerad 2016 101
Inventerad 2018 110
Förstudie genomförd 2008 13
Förstudie genomförd 2010 13
Förstudie genomförd 2011 14
Förstudie genomförd 2012 13
Förstudie genomförd 2014 26
Förstudie genomförd 2016 44
Förstudie genomförd 2018 41
Huvudstudie genomförd 2008 5
Huvudstudie genomförd 2010 6
Huvudstudie genomförd 2011 5
Huvudstudie genomförd 2012 5
Huvudstudie genomförd 2014 3
Huvudstudie genomförd 2016 7
Huvudstudie genomförd 2018 1
Delvis åtgärdad 2008 4
Delvis åtgärdad 2010 5
Delvis åtgärdad 2011 9
Delvis åtgärdad 2012 9
Delvis åtgärdad 2014 17
Delvis åtgärdad 2016 12
Delvis åtgärdad 2018 14
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad finns det 166 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2).

Flera områden har åtgärdats och avförts från listan samtidigt som nya områden har identifieras. Se även separat nyckeltal om antalet åtgärdade förorenade områden.

Indikator TEMA.6.20.2
Senast uppdaterad: 2018-05-25
Kontakt
  • Miljöförvaltningen

Dokument