Kadmium i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Kadmium i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av kadmium i länet varierade mellan 0,10 µg/g och 0,29 µg/g.

Tillståndsklassning

>0,5 µg/g
0,4–0,5 µg/g
0,3–0,4 µg/g
0,2–0,3 µg/g
<0,2 µg/g
Indikator TEMA.6.4.3
Senast uppdaterad: 2020-01-14