Kvicksilver i rötslam

Slammets innehåll av kvicksilver har till cirka 90 procent sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.
Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.
Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Totalt 3-årsmedel 1995 2,6
Totalt 3-årsmedel 1996 3,0
Totalt 3-årsmedel 1997 3,0
Totalt 3-årsmedel 1998 2,8
Totalt 3-årsmedel 1999 2,1
Totalt 3-årsmedel 2000 1,8
Totalt 3-årsmedel 2001 1,6
Totalt 3-årsmedel 2002 1,5
Totalt 3-årsmedel 2003 1,4
Totalt 3-årsmedel 2004 1,3
Totalt 3-årsmedel 2005 1,2
Totalt 3-årsmedel 2006 1,0
Totalt 3-årsmedel 2007 0,9
Totalt 3-årsmedel 2008 0,8
Totalt 3-årsmedel 2009 0,8
Totalt 3-årsmedel 2010 0,8
Totalt 3-årsmedel 2011 0,8
Totalt 3-årsmedel 2012 0,8
Totalt 3-årsmedel 2013 0,7
Totalt 3-årsmedel 2014 0,7
Totalt 3-årsmedel 2015 0,6
Totalt 3-årsmedel 2016 0,6
Totalt 3-årsmedel 2017 0,5
Bromma 1995 1,3
Bromma 1996 1,9
Bromma 1997 1,3
Bromma 1998 1,2
Bromma 1999 1,1
Bromma 2000 1,0
Bromma 2001 0,9
Bromma 2002 0,9
Bromma 2003 1,1
Bromma 2004 0,9
Bromma 2005 0,8
Bromma 2006 0,7
Bromma 2007 0,7
Bromma 2008 0,9
Bromma 2009 0,6
Bromma 2010 0,7
Bromma 2011 0,6
Bromma 2012 0,5
Bromma 2013 0,6
Bromma 2014 0,5
Bromma 2015 0,4
Bromma 2016 0,5
Bromma 2017 0,4
Henriksdal 1995 2,9
Henriksdal 1996 5,0
Henriksdal 1997 2,9
Henriksdal 1998 2,2
Henriksdal 1999 2,2
Henriksdal 2000 1,8
Henriksdal 2001 1,7
Henriksdal 2002 1,5
Henriksdal 2003 1,5
Henriksdal 2004 1,3
Henriksdal 2005 1,0
Henriksdal 2006 0,9
Henriksdal 2007 0,9
Henriksdal 2008 0,8
Henriksdal 2009 0,8
Henriksdal 2010 0,8
Henriksdal 2011 0,8
Henriksdal 2012 0,8
Henriksdal 2013 0,7
Henriksdal 2014 0,6
Henriksdal 2015 0,6
Henriksdal 2016 0,6
Henriksdal 2017 0,6
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

För kvicksilver var halten 2016 den lägsta någonsin i slammet från Henriksdal. Halten är högre i Henriksdal vilket kan bero på att betydligt fler tandvårdskliniker är anslutna till Henriksdal. Kvicksilver kan avlagras i ledningsnätet och finnas kvar under lång tid. Under flera år har det pågått saneringar av ledningsnätet hos de tandvårdskliniker som inte genomfört åtgärder tidigare.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag till nya gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. Det föreslagna gränsvärdet för kvicksilver år 2030 är 0,6 mg/kg. Marginalen till det nuvarande gränsvärdet för kvicksilver vid användning av slam för jordbruksändamål, 2,5 mg/kg är god.

Indikator TEMA.6.2.1
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Ansvarig organisation
Kontakt