Kvicksilver i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kvicksilverhalter i ytsediment
Mätområde Datum Värde (µg/g ts)
Brunnsviken 1991 1,2
Brunnsviken 1997 2,4
Brunnsviken 2000 2,0
Brunnsviken 2002 1,9
Brunnsviken 2007 1,8
Brunnsviken 2013 1,6
Brunnsviken 2016 1,6
Bällstaviken 1997 2,8
Bällstaån 1993 0,3
Bällstaån 1997 1,1
Djurgårdsbrunnsviken 1997 1,7
Drevviken 1991 0,3
Drevviken 1997 0,2
Drevviken 2002 0,2
Fiskarfjärden (Klubben) 1987 0,4
Fiskarfjärden (Klubben) 1997 0,3
Fiskarfjärden (Klubben) 2000 0,3
Fiskarfjärden (Klubben) 2007 0,10
Fiskarfjärden (Klubben) 2013 0,2
Fiskarfjärden (Vårberg) 1987 0,4
Fiskarfjärden (Vårberg) 2000 0,2
Fiskarfjärden (Vårberg) 2007 0,10
Fiskarfjärden (Vårberg) 2013 0,10
Fjäderholmarna 1997 2,2
Fjäderholmarna 2002 1,6
Flaten 1991 0,2
Flaten 1997 0,2
Flaten 2002 0,2
Görväln 1999 0,10
Hammarby sjö 1997 1,5
Judarn 1991 0,3
Judarn 1997 0,2
Judarn 2002 0,3
Karlbergskanalen, Klara Sjö 1997 3,9
Kyrkfjärden 1987 0,3
Kyrkfjärden 2000 0,10
Kyrkfjärden 2007 0,07
Kyrkfjärden 2013 0,09
Kyrksjön 1991 0,3
Kyrksjön 1997 0,3
Kyrksjön 2002 0,2
Käppala 2000 1,3
Käppala 2007 1,5
Käppala 2013 1,5
Laduviken 1991 0,9
Laduviken 1997 0,3
Laduviken 2002 0,3
Lidingöbron 2000 0,7
Lidingöbron 2007 1,1
Lidingöbron 2013 0,9
Lilla Värtan 2000 1,6
Lilla Värtan 2007 1,7
Lilla Värtan 2013 1,5
Lillsjön 1991 0,4
Lillsjön 1997 0,4
Lillsjön 2002 0,4
Långsjön 1991 0,4
Långsjön 1997 0,3
Långsjön 2002 0,3
Magelungen 1991 0,3
Magelungen 1997 0,2
Magelungen 2002 0,2
Reimersholme 1987 0,9
Reimersholme 1997 0,10
Reimersholme 2002 1,2
Reimersholme 2013 0,6
Riddarfjärden 1997 1,9
Riddarfjärden 2002 1,4
Riddarfjärden 2013 2,0
Råcksta Träsk 1991 0,3
Råcksta Träsk 1997 0,3
Råcksta Träsk 2002 0,2
Rödstensfjärden 1999 0,10
Rödstensfjärden 2001 0,10
Rödstensfjärden 2007 0,07
Rödstensfjärden 2013 0,09
Saltsjön 1997 4,5
Saltsjön 2000 3,5
Saltsjön 2002 3,2
Saltsjön 2007 5,3
Saltsjön 2013 3,7
Sicklasjön 1997 1,5
Sicklasjön 2002 1,4
Stora Essingen 1987 0,7
Stora Essingen 1997 0,5
Stora Essingen 2002 0,6
Trekanten 1991 1,3
Trekanten 1997 2,1
Trekanten 2002 2,0
Ulvsundasjön 1997 0,7
Ulvsundasjön 2002 1,1
Ulvsundasjön 2013 0,9
Årstaviken 1997 3,0
Årstaviken 2002 2,5
Årstaviken 2013 2,1
Ältasjön 1991 0,3
Ältasjön 1997 0,3
Ältasjön 2002 0,2
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1987)