Kvicksilver i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Kvicksilver i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av kvicksilver i länet varierade mellan 0,02 µg/g och 0,06 µg/g.

Analysmetoden ändrades till 2010 års mätningar, vilket kan förklara att halterna går upp i vissa punkter jämfört med 2005.

Tillståndsklassning

>0,2 µg/g
0,1–0,2 µg/g
0,07–0,1 µg/g
<0,07 µg/g
Indikator TEMA.6.2.3
Senast uppdaterad: 2020-01-14