Spridning av kvicksilver

Kvicksilver läcker långsamt ut från produkter genom till exempel slitage. Nedan redovisas de mest betydande källorna. Den största mängden kvicksilver hamnar dock inte i miljön utan i avfallet.
Spridning av kvicksilver från källor i Stockholm.
Mätområde Datum Värde (kg)
Industri 2002 4,8
Industri 2007 14,85
Industri 2008 14,9
Industri 2009 12,47
Industri 2010 23,24
Industri 2011 20,44
Industri 2012 17,51
Industri 2013 8,96
Industri 2014 7,57
Befintliga amalgamfyllningar 2002 12
Tandläkarmottagningar 2002 6,5
Krematorier 2002 1,2
Krematorier 2014 0,4
Livsmedel 2002 1
Datakälla: Kvicksilver i Stockholm 2002 - en Substansflödesanalys, Miljöförvaltningen

Kommentar

Den totala spridningen är cirka 10 kg kvicksilver per år (2013 och 2014), vilket är en minskning sedan 2002 (26 kg kvicksilver per år). Denna spridning (utflöde) är begränsat till utsläpp till mark, vatten, luft och avloppsvatten. Utsläpp från olika typer av industrier till luft och vatten är en kvicksilverkälla i Stockholm idag, tillsammans släppte industrierna ut 7,6 kg kvicksilver år 2014 från sin förbränning av kol och avfall. Från krematorier kommer avfall med kvicksilver i form av aska (0,4 kg kvicksilver per år) men även via utsläpp till luft.

Idag är det förbjudet att sälja produkter innehållande kvicksilver, men några få kan fortfarande finnas kvar i vissa hushåll, som t.ex. febertermometrar. På samma sätt kan det finnas komponenter med kvicksilver i äldre bilar. Dessa bedöms dock inte ge några betydande utsläpp till miljön. Efter att amalgam förbjöds 2009 minskar även utsläppen av kvicksilver från dessa i Stockholm (1 kg kvicksilver per år, inklusive utsläpp från tandläkare och tandborstning).

Indikator TEMA.6.2.6
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument